มาตรฐานและใบอนุญาต ที่ได้รับ


บริษัท ดีเอ็นพี อินเตอร์เทค จำกัด
      
        ได้ผ่านรับรอง และ การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการด้านการผลิต ISO9001 Version 2015 และ มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 Version 2015 สถาบัน QMS Australia and Newzealand ภายใต้มาตรฐานควบคุมของ JAS NAZ และ IAF
        และ บริษัท ดีเอ็นพี อินเตอร์เทค จำกัด ยังเป็นผู้ผลิตสเปรย์เคมี รายแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO14001 : 2015 ว่าด้วยเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
      
Visitors: 43,479