รายนามลูกค้า

SIAM KUBOTA CORPORATION Co.,Ltd.

Siam Kubota Metal Technology Co.,Ltd.

TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (Thailand) Co.,Ltd.

Thai Nissin Mold Co.,Ltd.

บมจ. มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

Tostem Thai Co.,Ltd. ( Lixil )

C.P. Packaging Industrial Co.,Ltd.

Thai Summit Gold press Co.,Ltd.

Thai Summit Cable & Parts Co.,Ltd.

Elka Mo.Ext CO.,ltd.

บจก.เหรียญไทย อินเตอร์พลาส

SODICK (Thailand ) Co.,Ltd.

Thai Nippon Seiki Co.,Ltd.

Cosmos Brewery Co.,Ltd. ( น้ำดื่มช้าง )

Noventa (Thailand ) Co.,Ltd.

Atomic Petrochemical Co.,Ltd.

Bangkok Komatsu Co.,Ltd.

 

 

Visitors: 125,120