สารหล่อลื่นของแข็ง

Molybdinum disulfide ( MoS2)
ค่าความบริสุทธ์สูง มากกว่า 96% ค่าความละเอียด ( particle size ) 1.10 un ให้สีออกเทาดำม่วง
เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบของจารบี น้ำมัน และสเปรย์หล่อลื่น หรือใช้หล่อลื่นแห้งแทนน้ำมันหรือจารบี ทนความร้อนได้สูงมาก มีจุดหลอมเหลวที่ 1,185 องศาเซลเซียส
Visitors: 125,119